หน้าที่และความรับผิดชอบ

คุณสมบัติ

ช่องทางในการสมัครงานกับบริษัท บริทาเนีย จำกัด

ผู้สมัครสามารถส่ง Resume / CV / Portfolio เข้ามาทางอีเมลฝ่ายทรัพยากรบุคคล Email : Recruit@britania.co.th

ผู้สมัครสามารถสอบถามข้อมูล และติดตามข่าวสารการประกาศรับสมัครงาน กิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้