BRITANIA #StaySafeTogether มาตรการปลอดภัยในทุกโครงการ เพื่อความมั่นใจและห่วงใยสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ

Date

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) บริทาเนีย ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขอนามัยของพนักงานและความปลอดภัยของลูกบ้านหรือลูกค้าอย่างเข้มข้น โดยทางบริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมและดำเนินมาตรการในการดูแล เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกบ้านบริทาเนีย และลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการด้วยมาตรการ ดังนี้

  • ตรวจวัดอุณหภูมิของบุคลากรและผู้เข้าออกโครงการทุกท่าน ก่อนเข้าพื้นที่โครงการ
  • เจ้าหน้าที่ทุกส่วนภายในโครงการ สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  • แบ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเป็น 2 ทีม และสลับวันในการทำงานเพื่อลดความเสี่ยง
  • เจ้าหน้าที่ รปภ. และแม่บ้าน สวมใส่ถุงมือยางทางการแพทย์ทุกครั้งขณะให้บริการ
  • ทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังการใช้งาน
  • ทำความสะอาดจุดเสี่ยงสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกๆ 1 ชั่วโมง
  • ติดตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัย ณ จุดบริการลูกค้า

ด้วยรัก และห่วงใย บริษัท บริทาเนีย จำกัด ร่วมเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้น COVID-19 ไปด้วยกัน

ลูกค้านัดหมายเยี่ยมชมโครงการแบบส่วนตัวได้ทุกวัน เวลา 10.00 – 18.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 161 3000

More
articles