ออริจิ้นฯ สานฝันพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง ครั้งที่ 4

Date

ออริจิ้นฯ สานฝันพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง ครั้งที่ 4

ออริจิ้นฯ สานฝันพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง ครั้งที่ 4
ออริจิ้นฯ สานฝันพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง ครั้งที่ 4
ออริจิ้นฯ สานฝันพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง ครั้งที่ 4
ออริจิ้นฯ สานฝันพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง ครั้งที่ 4
ออริจิ้นฯ สานฝันพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง ครั้งที่ 4
ออริจิ้นฯ สานฝันพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง ครั้งที่ 4
ออริจิ้นฯ สานฝันพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง ครั้งที่ 4
ออริจิ้นฯ สานฝันพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง ครั้งที่ 4

บ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม CSR “ออริจิ้นฯ สานฝันพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง ครั้งที่ 4” ณ โรงเรียนอนุบาลวัดผ่องพลอย โดยคุณพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำทีมพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทาสีอาคารเรียน ปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณอาคาร มอบอุปกรณ์การศึกษา และของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งตลอดเวลาในการดำเนินกิจการ ออริจิ้นฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี ผ่านการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งเเวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้ กิจกรรมออริจิ้นฯ สานฝันพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง เป็นกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อชุมชนในบริเวณที่มีการก่อสร้างโครงการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำในทุกไตรมาส

More
articles