มีสติ ตื่นรู้ ไม่ตื่นตระหนก แง่คิดดี ๆ ในการเดินหน้าธุรกิจ จาก ออริจิ้น

Date

“มีสติ ตื่นรู้ ไม่ตื่นตระหนก”

ด้วยสถานการณ์ COVID-19 ในขณะนี้ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ โดย คุณ พีระพงศ์ จรูญเอก CEO ได้ให้กำลังใจ และแง่คิดดี ๆ ในการเดินหน้าธุรกิจด้วย “มีสติ ตื่นรู้ ไม่ตื่นตระหนก” ใน 2 แกนสำคัญ คือ

1. สวัสดิภาพความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้า
2. ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างมั่นคง

จากทั้ง 2 แกนที่กล่าวมาเห็นได้ว่า คุณพีระพงศ์ได้ให้ความสำคัญทั้งในเรื่องของสวัสดิภาพความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้า ทั้งยังระดมทีม วางแผนกลยุทธ์การขาย และการตลาดโดยเน้นออนไลน์เป็นหลัก เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง พร้อมทั้งส่งกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ ร่วมเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้น COVID-19 ไปด้วยกัน

#COVID19#เราจะรอดไปด้วยกัน#Britania#Origin

More
articles