ผู้ถือหุ้น BRI โหวตอนุมัติทุกวาระพร้อมไฟเขียวออกหุ้นกู้

Date

ผ่านไปหมาดๆ สำหรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 65 ในรูปแบบ E – AGM ของ
บมจ.บริทาเนีย หรือ BRI หุ้นอสังหาฯ น้องใหม่ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลายปีที่ผ่านมา โดยมี นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส” ประธานกรรมการ และ นางศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์” ซีอีโอ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและทิศทางการขยายธุรกิจในปีนี้แก่ผู้ถือหุ้น งานนี้ยังได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ขยายธุรกิจ เป็นเงินทุนหมุนเวียน และชำระเงินกู้ รวมถึงวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ซึ่งจะเสริมศักยภาพด้านฐานเงินทุนรองรับการเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้

More
articles