บริษัท บริทาเนีย จำกัด ขอแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาทำการสำนักงานขายทุกโครงการ

Date

ทุกโครงการของบริทาเนีย เข้าเยี่ยมชมได้ถึง 2 ทุ่มแล้วนะ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกท่านในการเยี่ยมชมโครงการ บริษัท บริทาเนีย จำกัด จึงขอแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาทำการสำนักงานขายทุกโครงการ

สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวัน เวลา 10.00 – 20.00 น.
(เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 030 0000

More
articles