Grand Britania Bangna Suvarnabhumi แกรนด์ บริทาเนีย บางนา สุวรรณภูมิ
Grand Britania Bangna Suvarnabhumi แกรนด์ บริทาเนีย บางนา สุวรรณภูมิ

GRAND BRITANIA BANGNA SUVARNAPUMI

THE PROUD OF YOURS

ความภาคภูมิแห่งการใช้ชีวิต

บนทำเลศักยภาพสุวรรณภูมิ เพียง 10 นาที

เริ่ม 6.99 – 11 ล้าน*

ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ