3 เหตุผล ทำไมบ้านหลังคาทรงสูง เหมาะกับภูมิอากาศของไทย

Date

หลังคาบ้านที่ดีควรทำหน้าที่ทั้งกันแดด กันฝน และช่วยระบายอากาศได้ดีเพื่อให้การอยู่อาศัยที่สุขสบาย เนื่องจากสภาพภูมิอากาศของไทยที่เป็นแบบร้อนชื้น มีแสงแดดจ้าในตอนกลางวัน และฝนตกชุกในช่วงฤดูฝน ฉะนั้น หลังคาแบบไหนล่ะที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในบ้านเรา และจะสามารถอยู่อาศัยได้อย่างลงตัวไร้ปัญหา คำตอบก็คือ “หลังคาทรงสูง” หรือที่เรียกกันว่า หลังคาทรงจั่ว หลังคาทรงปั้นหยา หลังคาทรงมะนิลา หรือทรงประยุกต์ ซึ่งหลังคาแบบนี้มีข้อดีถึง 3 ข้อด้วยกัน ได้แก่
องศาลาดชัน กันแสงแดด
เนื่องจากช่วยลดพื้นผิวสัมผัสในการรับความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยตรง อีกทั้งยังมีโถงพื้นที่ภายใต้หลังคา ซึ่งส่งผลดีต่อการระบายความร้อนใต้หลังคาช่วยให้พื้นที่อยู่อาศัยด้านล่างมีอากาศเย็นสบาย ไม่ร้อนอบอ้าว โดยสามารถเพิ่มระแนงตรงชายคา ซึ่งจะช่วยระบายความร้อนที่ลงมาจากหลังคาออกไปได้เช่นกัน
บอกลาความกังวลใจในหน้าฝน
เพราะสามารถระบายน้ำได้รวดเร็ว จึงช่วยลดปัญหาการรั่วซึมได้เป็นอย่างดี และควรออกแบบให้มีชายคายื่นยาวออกไป เพื่อช่วยระบายน้ำฝนให้พ้นออกจากตัวบ้าน ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาฝนสาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สร้างภาวะอยู่สบาย ช่วยระบายความร้อน
เนื่องจากหลังคาทรงสูงจะมีพื้นที่ว่างบริเวณใต้โถงหลังคา หากมีการออกแบบช่องลมบริเวณจั่วหลังคา เพื่อระบายอากาศร้อนที่ลอยตัวขึ้นด้านบนออกไปสู่ภายนอกบ้าน โดยอากาศเย็นจากภายนอกจะไหลเวียนเข้ามาแทนเพื่อพัดเอาความร้อนสะสมบริเวณพื้นที่ใต้หลังคาออกไป ก็จะส่งผลทำให้ภายในบ้านมีอากาศปลอดโปร่งและเย็นสบาย

More
articles