3 เรื่องน่ารู้ ช่วยคู่รัก LGBTQ+ เตรียมตัวกู้ร่วมซื้อบ้าน

Date

🏠 บริทาเนีย บ้านสำหรับทุกคู่ชีวิต 🏳️‍🌈
3 เรื่องน่ารู้ ช่วยคู่รัก LGBTQ+ เตรียมตัวกู้ร่วมซื้อบ้าน
ทุกคนก็คงมีความใฝ่ฝันที่อยากมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองใช่ไหม ปัจจุบันสังคมในบ้านเราได้เปิดกว้างให้กับความหลากหลายทางเพศ หรือที่เรียกว่ากลุ่ม LGBTQ+ เพิ่มมากขึ้น หลายคู่ก็ตัดสินใจมาใช้ชีวิตคู่อย่างเปิดเผยเหมือนคู่ทั่วไป และเมื่อชีวิตคู่เริ่มต้นขึ้น การวางแผนอนาคตก็กลายเป็นเรื่องที่ตามมา จึงไม่แปลกใจที่เราจะเห็น LGBTQ+ หลายๆ คู่มีการทำธุรกิจรวมไปถึงหลงหลักปักฐานครอบครองสินทรัพย์ด้วยกันอย่างเปิดเผย และสำหรับคู่รักคู่ไหนที่กำลังวางแผนอนาคตไว้ร่วมกัน วันนี้เรามีแนวทาง 3 เรื่องที่ต้องรู้ก่อนการซื้อบ้าน มาฝากกันด้วยค่ะ

✅ STEP 1 : เช็คธนาคารที่อนุมัติสินเชื่อ กรณีกู้ร่วมสำหรับคู่รัก LGBTQ+

ปัจจุบันมีธนาคารที่พิจารณารายได้ร่วมกัน สำหรับคู่รัก LGBTQ+ ทั้งหมด 7 แห่ง
ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารยูโอบี, ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและ ธนาคารกรุงเทพ

ซึ่งแต่ละธนาคารมีเงื่อนไข ข้อกำหนดและคุณสมบัติ ของผู้ขอสินเชื่อสำหรับคู่รัก LGBTQ+ นอกจากความสามารถในการชำระหนี้ ที่แตกต่างกัน อาทิเช่น หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ / เกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ และต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน

โดยปัจจุบันเกือบทุกธนาคาร ให้สิทธิ์คู่รัก LGBTQ+ ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน ในเอกสารสิทธิ (โฉนด) โดยเลือกพิจารณารายได้เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

✅ STEP 2 : ศึกษาเงื่อนไขสินเชื่อที่ให้ LGBTQ+ สามารถกู้เงินซื้อบ้านง่ายขึ้น

แม้จะมีธนาคารเอื้อต่อการขอสินเชื่อบ้าน แต่ยังคงมีข้อจำกัด ภายใต้เงื่อนไขบางประการ
เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการขอสินเชื่อ ควรศึกษาเงื่อนไขเบื้องต้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอสินเชื่อ กรณีต้องการพิจารณารายได้ร่วมกัน(กู้ร่วม) ดังนี้
1. เตรียมหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ (เพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์และระยะเวลา)
เช่น รูปถ่าย / Social Network / อาศัยที่อยู่เดียวกัน (ที่อยู่ในการส่งใบแจ้งหนี้)
2. เกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ ไม่ควรต่ำกว่า 30,000 บาท
3. มีประวัติในการชำระหนี้ปกติ

นอกจากการขอสินเชื่อบ้านร่วมกันแล้ว ยังคงมีการขอสินเชื่ออีกประเภทที่ทำให้สามารถซื้อบ้านร่วมกันได้ สำหรับคู่รัก LGBTQ+ คือสินเชื่อเพื่อธุรกิจหรือ SME โดยคู่รัก LGBTQ สามารถขอสินเชื่อเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรเพื่อประกอบกิจการได้ เช่น สถานประกอบการพร้อมที่ดิน หรือที่ดินเปล่าเพื่อใช้ดำเนินกิจการ

แต่การกู้โดยใช้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME นั้นจะให้ช่วงระยะเวลากู้นานสุดเพียง 10 ปีเท่านั้น ซึ่งสั้นกว่าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยซึ่งให้ระยะเวลาผ่อนสูงสุดถึง 30 ปี นอกจากนี้อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME นั้นก็ยังมีอัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ยของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 2-3% ต่อปีโดยประมาณอีกด้วย

✅ STEP 3 : เตรียมเอกสารที่ใช้ขอสินเชื่อบ้าน สำหรับคู่รัก LGBTQ+ ให้พร้อม

สำหรับเอกสารที่ใช้ในการขออนุมัติสินเชื่อบ้านที่จริงแล้วจะไม่ต่างกับเอกสารการกู้บ้านพื้นฐาน โดยแบ่งออกเป็นเอกสารส่วนตัวและเอกสารทางการเงิน
เอกสารส่วนตัว
1. สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร/ใบแจ้งความแยกกันอยู่
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน
1. กรณีประกอบอาชีพประจำ หรือผู้มีรายได้ประจำ
1.1 หนังสือรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนแบบใช้สวัสดิการของหน่วยงาน
1.2 สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
1.3 สมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
2. กรณีเจ้าของธุรกิจ
2.1 สำเนาทะเบียนการค้าหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
2.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น
2.3 รายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน
2.4 สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
2.5 หลักฐานการเสียภาษี เช่น ภ.พ. 30 เป็นต้น
2.6 รูปถ่ายกิจการ 4-5 ภาพพร้อมแผนที่ตั้งโดยสังเขป
3. กรณีประกอบอาชีพอิสระ
3.1 รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
3.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์, ทนาย, สถาปนิก เป็นต้น

More
articles