3 คำถามยอดฮิตของคนเตรียมซื้อบ้าน

Date

เชื่อว่าคำถามนี้คงเกิดขึ้นในใจของผู้ที่อยากเป็นเจ้าของบ้าน เพราะเมื่อคิดจะซื้อบ้านและต้องขอสินเชื่อกับธนาคาร มีหลายปัจจัยที่เราต้องพิจารณาและเตรียมตัวให้พร้อม แล้วมีปัจจัยอะไรบ้าง มาดูกันเลย
 
  • ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ?
แม้ว่าคุณสมบัติต่างๆ ในด้านรายได้และภาระหนี้จะผ่านเกณฑ์ขอสินเชื่อบ้านกับธนาคารแล้ว ก็ต้องไม่ลืมที่จะเตรียมเงินสำหรับดาวน์บ้านและค่าใช้จ่ายต่างๆ ไว้ด้วย อาทิ เงินดาวน์ประมาณ 20%, ค่าอากรสแตมป์, ค่าประเมินหลักทรัพย์ (ขึ้นอยู่กับธนาคารกำหนด), ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย, ค่าธรรมเนียมจดจำนอง และค่าธรรมเนียมการโอน
  • มีภาระผ่อนอยู่แล้วจะขอสินเชื่อได้ไหม ?
ขอได้ แต่ภาระหนี้ต้องไม่เกิน 40-60% ของรายได้ต่อเดือน ในเบื้องต้น เราสามารถเช็คด้วยตัวเองง่ายๆ ว่า จะขอสินเชื่อกับธนาคารผ่านหรือไม่ เช่น ปัจจุบันเงินเดือน 20,000 บาท ถ้าธนาคารตั้งเกณฑ์ไว้ว่า ภาระผ่อนต้องไม่เกิน 40% ของรายได้ ดังนั้น ภาระผ่อนโดยรวมต้องไม่เกิน 8,000 บาท โดยลองคำนวณดูว่า ถ้ามีภาระผ่อนหนี้อื่นอยู่ หากผ่อนบ้านเพิ่มขึ้น จะทำให้ภาระผ่อนโดยรวมสูงเกินเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดหรือไม่ ถ้าไม่เกิน ก็มีโอกาสขอสินเชื่อบ้านได้
  • รายได้เท่าไรจะขอสินเชื่อได้ ?
ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 10,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร โดยรายได้มาก ก็จะมีโอกาสขอสินเชื่อได้วงเงินสูงขึ้น ถ้าหากใครเป็นมนุษย์เงินเดือน การขอกู้มักทำได้ไม่ยาก เพราะมีหลักฐานแสดงว่ามีรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอ ส่วนผู้ที่ไม่มีรายได้ประจำทุกเดือนหรือประกอบอาชีพอิสระ ต้องแสดงหลักฐานให้ธนาคารเห็นว่ามีรายได้เข้ามาสม่ำเสมอ โดยนำรายได้ฝากเข้าธนาคารในวันเดียวกันเป็นประจำทุกเดือน เช่น นำเงิน 20,000 บาท ฝากทุกวันที่ 30 ของทุกเดือน

More
articles