บริทาเนีย ไขข้อสงสัย ไวรัส COVID 19 โควิด 19
โควิด 19

Date

โควิด 19

บริทาเนีย ไขข้อสงสัย ไวรัส COVID 19

  1. ไวรัส COVID-19 มีอาการอย่างไร ?

ไอ จาม ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เจ็บคอ และรู้สึกหายใจลำบาก

2. ระยะเวลาฟักตัวของ COVID-19 นานแค่ไหน ?

ระยะเวลาฟักตัวของไวรัสอยู่ระหว่าง 2-10 วันก่อนที่แสดงอาการ

3. หน้ากากอนามัยสามารถป้องกันไวรัสได้หรือไม่ ?

ชนิดธรรมดาและ N95 สามารถป้องกันไวรัสได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น
และควรเปลี่ยนหน้ากากทุกๆ 2-3 วัน

4. ช่วงนี้ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศที่ใดบ้าง ?

จีน ฮ่องกง มาเก๊า ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ไต้หวัน มาเลเซีย เวียดนาม

5. มีวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อ COVID-19 หรือไม่ ?

ยังไม่มีวัคซีนชนิดใดที่สามารถยับยั้งไวรัส COVID-19 ได้หายขาด

ตอนนี้ไทยได้เร่งพัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19 คาดว่าจะใช้ได้จริงภายใน 1-2 ปี และหากไม่สบาย ควรพักอยู่กับบ้าน กินของร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือ และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

แหล่งที่มา www.gqthailand.com

More
articles