‘เล่นกับลูก’ เสริมพัฒนาการ ใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ทุกมุมของบ้าน

Date

เมื่อโควิด-19 จำกัดพื้นที่ของทุกคน แต่จินตนาการไม่ได้ถูกจำกัดไปด้วย เป็นโอกาสที่ดีที่พ่อแม่จะได้ใช้เวลา ‘เล่นกับลูก’ เมื่อต้องอยู่ติดบ้านมากขึ้น โดยเลือกสรรกิจกรรมสัมพันธ์ เสริมสร้างพัฒนาการเด็กอย่างสมวัยและปลอดภัย ผ่านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย หรือที่เรียกว่า Active Play ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆ สนุกและได้รับประโยชน์ 3 ประการคือ พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสังคม พัฒนาทักษะที่จำเป็นตามช่วงวันและกระตุ้นการเรียนรู้ และสร้างความสมดุลของร่างกาย รวมถึงเสริมความแข็งแรง ซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว แถมยังทำได้ง่ายๆ ที่บ้านของเราเอง

More
articles