เคล็ดลับง่ายๆ ดูแลสวนสวยในช่วงหน้าหนาว

Date

การดูแลต้นไม้ในสวนทั้ง รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ฯลฯ ถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ต้นไม้ของเรานั้นมีการเจริญเติบโตที่ดี แต่เมื่อฤดูหนาวมาเยือน ปัญหาของสวนในฤดูนี้คืออากาศที่ค่อนข้างแห้ง อาจส่งผลให้ต้นไม้บางชนิดปรับตัวไม่ทัน วันนี้เราจึงนำวิธีการดูแลต้นไม้ง่ายๆ ในฤดูหนาวมาฝาก
  • รดน้ำเพื่อรักษาความชุ่มชื้น
เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เวลากลางวันค่อนข้างแดดแรง ส่วนกลางคืนในหน้าหนาวอากาศค่อนข้างแห้ง ฉะนั้นควรรดน้ำให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับต้นไม้ แต่ควรระวังการรดน้ำต้นไม้ในขณะที่อากาศเย็นจัด
  • หมั่นตัดแต่งกิ่ง เพื่อลดการลำเลียงอาหาร
เนื่องจากฤดูหนาวเป็นช่วงที่ต้นไม้คลายน้ำมากขึ้น เราควรตัดแต่งกิ่งไม้ให้เป็นทรงตามต้องการ เพราะวิธีนี้จะช่วยให้ต้นไม้คลายน้ำได้น้อยลง ข้อดีคือต้นไม้ไม่จำเป็นต้องลำเลียงอาหารไปยังส่วนต่าง ๆ มากเกินไปนั่นเอง
  • ให้ปุ๋ยด้วยความระมัดระวัง
ปุ๋ย เป็นวัสดุที่ใช้ความชื้นในการทำละลาย ดังนั้นหน้าหนาวจะความชื้นน้อย ทำให้ปุ๋ยละลายช้าลง การใส่ปุ๋ยในปริมาณมากๆ อาจจะทำให้ปุ๋ยตกค้างและเป็นดินเค็มที่เป็นอันตรายต่อพืชได้ ดังนั้นการให้ปุ๋ยควรเป็นไปอย่างเหมาะสมและระมัดระวัง
  •  กำจัดเศษใบไม้บนหน้าดิน
ในหน้าหนาวอากาศค่อนข้างแห้ง ดังนั้นควรกำจัดเศษใบไม้ต่างๆ ที่อยู่บนหน้าดินให้โล่ง เพื่อให้ความชื้นสามารถผ่านเข้าไปถึงรากของต้นไม้ได้ เพื่อป้องกันปัญหารากตาย

More
articles