อยู่ บริทาเนีย ปลอดภัยไร้โควิด กับ มาตรการดูแลป้องกันไวรัส COVID-19 ในทุกโครงการของบริทาเนีย

Date

เพราะบริทาเนีย…ห่วงใยในสุขภาพของลูกบ้าน ลูกค้า และพนักงานของเรา เราจึงมีมาตรการรักษาความสะอาด และความปลอดภัย ดังนี้


1. มีการตรวจวัดไข้พนักงานทุกวัน ด้วยเครื่องวัดไข้ที่ได้รับมาตรฐาน
2. พนักงานที่ให้บริการมีการใส่หน้ากากอนามัย และทำความสะอาดมือด้วยเจลฆ่าเชื้อตลอดระยะเวลาที่ให้บริการ
3. มีจุดบริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อโรค แก่พนักงานประจำโครงการ และลูกค้าที่เยี่ยมชมโครงการ
4. มีการฉีดพ่นสเปรย์ ทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
5. งดรับแลกบัตรก่อนเข้าโครงการเพื่อป้องกันการโดนสัมผัส
6. สำรองให้บริการหน้ากากอนามัย แก่ลูกค้าที่มาเยี่ยมชมโครงการ

ด้วยรัก และห่วงใย บริษัท บริทาเนีย จำกัด ร่วมเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้น COVID-19 ไปด้วยกัน

More
articles