สร้างพื้นที่ส่วนตัวให้ลูก รู้จักและเข้าใจธรรมชาติของวัย

Date

เมื่อคำว่า “ครอบครัว” เริ่มต้นจากที่ “บ้าน” อีกหนึ่งมุมความสุขของพื้นที่บ้าน คือการสร้างพื้นที่ส่วนตัวให้กับลูก เพื่อเคารพความเป็นส่วนตัวของเขา โดยคุณพ่อคุณแม่สามารถเริ่มได้ตั้งแต่ลูกยังเป็นเด็กเล็ก เพราะเด็กๆ ย่อมต้องการพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นการฝึกให้เด็กได้รู้จักพื้นที่ส่วนตัว มีอิสระและรู้จักการดูแลตัวเองดูแลสิ่งของๆ ตนเองต่อไป นอกจากนี้ยังทำให้เขารู้สึกดี และมีความสุขกับการมีห้องส่วนตัวของเขาเองเพื่อมีส่วนร่วมในการตกแต่งห้องนอนในแบบที่เป็นตัวของตัวเอง พื้นที่ส่วนตัวที่ดีของลูกไม่จำเป็นต้องเป็นห้องส่วนตัวอย่างห้องนอนเพียงอย่างเดียว แต่คุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกมุมใดมุมหนึ่งของบ้านจัดพื้นที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของลูกได้ทั่วทั้งบ้านเช่นกัน
สร้างความสบายใจให้กับลูก และไว้วางใจคุณพ่อคุณแม่มากขึ้น

บางครั้งความใกล้ชิดของคุณพ่อคุณแม่ที่อาจมากเกินไป จนกลายเป็นการจับตามองและรุกล้ำความเป็นส่วนตัว ตลอดจนการสร้างกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดจนเกินไปก็จะยิ่งทำให้ลูกรู้สึกต่อต้านและพยายามกันคุณพ่อคุณแม่ออกจากพื้นที่ของเขามากขึ้น ดังนั้น การที่ให้เขาได้มีพื้นที่ส่วนตัว ก็ช่วยสร้างความสบายใจต่อการเปิดโอกาสให้เขาได้ทำในสิ่งที่อยากทำ และยังช่วยให้เขารู้สึกไว้วางใจคุณพ่อคุณแม่มากขึ้นด้วย

เป็นตัวอย่างที่ดีในการสอนให้ลูกรู้จักเคารพความเป็นส่วนตัวของคนอื่น

ไม่ว่าจะเป็นห้องนอน หรือมุมสำหรับนั่งทำการบ้าน และเรียนหนังสือ ถือเป็นการฝึกเรื่องความส่วนตัวที่เห็นเป็นรูปธรรมได้ง่ายที่สุด เมื่อคุณพ่อคุณแม่จะเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวของลูก การขออนุญาตหรือบอกให้ลูกรู้ตัวก่อน เช่น เคาะประตู หรือ จัดเก็บข้าวของหรือย้ายที่สิ่งของของลูก ก็ควรบอกให้ลูกรู้ทุกครั้ง เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการสอนให้ลูกรู้จักเคารพความเป็นส่วนตัวของคนอื่นนั่นเอง

เพิ่มอิสระให้ลูกรู้จักเรียนรู้และได้เป็นตัวของตัวเอง

การคอยกำหนดและจัดการทุกอย่างให้ลูกโดยไม่เหลือพื้นที่ให้ลูกได้เป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเองมากพอ จะทำให้ลูกรู้สึกอึดอัด ไม่สามารถเลือกหรือตัดสินใจด้วยตัวเองได้ ดังนั้น การสร้างพื้นที่ส่วนตัวให้ลูก จึงมีส่วนช่วยให้เด็กได้มีเวลาเป็นของตัวเองจริงๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ได้ใช้ศักยภาพของตัวเองในพื้นที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ ก็จะส่งผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาการ

More
articles