ศิลปะเปิดโลกกว้างในมุมบ้าน เพื่อวัยที่เปี่ยมล้นด้วยจินตนาการ

Date

การสร้าง space ที่เด็กรู้สึกปลอดภัย เพราะจะช่วยทำให้เด็กๆ กลับมาค้นหาและเจอตัวเอง ซึ่งวัยเด็กเป็นวัยที่เต็มไปด้วยจินตนาการ เด็กๆ สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองอย่างเต็มที่ได้เมื่อทำกิจกรรมต่างๆ คุณพ่อคุณแม่จึงสามารถส่งเสริมและเชิญชวนให้ลูกรักมาเรียนรู้และสนุกไปกับศิลปะด้านต่างๆ ที่เริ่มต้นได้จากที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมอุปกรณ์สำหรับสร้างสรรค์งานศิลปะ เช่น กระดานวาดรูป ดินสอ สีเทียน สีไม้ สีน้ำ โดยเลือกอุปกรณ์ให้ใช้อย่างเหมาะสมตามช่วงอายุ หรือแม้แต่การเปิดเพลงจังหวะสนุกๆ ให้ลูกฟัง อาจชวนมาร้องเพลง เต้นรำไปตามจังหวะเสียงเพลงด้วยกัน กิจกรรมเหล่านี้ทำให้ลูกได้ใช้ทักษะการฟังและพัฒนาความจำและสมาธิได้ดี กระตุ้นให้ลูกกล้าการแสดงออก นอกจากจะทำให้ลูกๆ ได้มีพัฒนาการทางอารมณ์แล้ว ยังสร้างความสุขและเสียงหัวเราะให้กับคนอื่นๆ ในครอบครัวอีกด้วยครับ

More
articles