5 คำถามสุดฮิต เกี่ยวกับ ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

Date

1.เริ่มจ่าย ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เมื่อไหร่

• โดยในปี 2563 ซึ่งจัดเก็บภาษีที่ดินเป็นปีแรก กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศขยายกำหนดเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินออกไป จากเดิมต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายน 2563 เลื่อนไปเป็นภายในเดือนสิงหาคม 2563 เนื่องจากออกกฎหมายลำดับรอง อีก 8 ฉบับ ยังไม่แล้วเสร็จ

2. ภาษีบ้าน-คอนโด เก็บกลุ่มไหน?
• เจ้าของที่ดิน / เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง
• เจ้าของห้องชุด
• ผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือทำประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐ (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)
• กลุ่มคนที่มีบ้านมากกว่า 1 หลัง โดยจะยกเว้นคนมีบ้านหลักแรกเท่านั้น

3. อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง คิดอย่างไร? 

• บ้านหลังหลักมีมูลค่า 10 ล้านบาท จะได้รับการยกเว้นภาษี ทั้งในกลุ่มบ้าน และบ้าน+ที่ดิน (ถ้าเป็นบ้านหลังที่ 2 เป็นต้นไปเสียภาษี 0.02% เท่ากับ 200 บาทต่อปี
• บ้านหลังหลักมีมูลค่า 10-50 ล้านบาท บ้าน+ที่ดิน จะได้รับการยกเว้น แต่เฉพาะตัวบ้าน อัตราภาษี 0.02% หรือล้านละ 200 บาท (ส่วนบ้านหลังที่ 2 เป็นต้นไปเสียภาษี 0.02%)
• บ้านหลังหลักมูลค่า 50-75 ล้านบาท ตัวบ้าน, บ้าน+ที่ดิน รวมถึงบ้านหลังที่ 2 เป็นต้นไป อัตราภาษี 0.03% หรือล้านละ 300 บาท
• บ้านหลังหลักมูลค่า 75-100 ล้านบาท ตัวบ้าน, บ้าน+ที่ดิน รวมถึงบ้านหลังที่ 2 เป็นต้นไป อัตราภาษี 0.05% หรือล้านละ 500 บาท
• บ้านหลังหลักมูลค่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ตัวบ้าน, บ้าน+ที่ดิน รวมถึงบ้านหลังที่ 2 เป็นต้นไป อัตราภาษี 0.1% หรือล้านละ 1,000 บาท

4. กรณีไหนบ้างที่ไม่ต้องเสียภาษีบ้าน-ที่ดิน?

• เป็นบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของบ้านและที่ดิน มีชื่อในทะเบียนบ้านในวันที่ 1 มกราคม 2563 และบ้านมีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ได้รับการยกเว้นภาษี กรณีเป็นเจ้าของเฉพาะบ้านอย่างเดียวมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท ได้รับการยกเว้นภาษี

*กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่บุคคลธรรมดามีชื่อเป็นเจ้าของ แต่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและไม่ได้ไปให้เช่า ถือเป็นบ้านหลังอื่นต้องเสียภาษีตามปกติ

5. เสียภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างได้ที่ไหน?

ให้ตรวจสอบว่าพื้นที่ของเราขึ้นอยู่กับหน่วยงานใด โดยสามารถชำระภาษีได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ คือ

• สำนักงานเทศบาล
• องค์การบริหารส่วนตำบล
• สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร
• ศาลาว่าการเมืองพัทยา
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด

More
articles