บันไดแบบไหน ? ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนในบ้าน

Date

บันได เป็นอีกส่วนประกอบสำคัญของบ้าน ไม่ว่าจะเป็นบันไดแบบไหน ความสะดวก และปลอดภัยต้องมาเป็นลำดับแรก รวมทั้งต้องสามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตของสมาชิกในบ้านได้เป็นอย่างดี 

โดยเฉพาะบันใดใน บ้านพักอาศัยที่ต้องมีการใช้งานทุกวัน วัสดุและขนาดลูกตั้ง และลูกนอน (ขนาดของบันได) ต้องเหมาะสมและได้มาตรฐาน มิเช่นนั้นก็อาจอุบัติเหตุตามมาได้

“บันได” หนึ่งใน ส่วนประกอบสำคัญของบ้าน

ความปลอดภัยในการอยู่อาศัย เป็นหนึ่ในส่วนประกอบที่สำคัญของการใช้ชีวิต เพราะชีวิตไม่ได้ต้องการแค่ความสะดวกสบาย แต่ส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในบ้านต้องนั้นต้องมีความปลอดภัยด้วย

โดยเฉพาะ บันได หนึ่งในส่วนประกอบสำคัญของบ้าน 2 ชั้น หรือบ้าน 3 ชั้น นั้น บันได ยิ่งเป็นสิ่งสำคัญของการใช้ชีวิต และถ้าในครอบครัวมีเด็ก หรือผู้สูงอายุบันไดยิ่งจำเป็นต้องมีความปลอดภัยด้วย

ซึ่ง บันได้ที่มีความปลอดภัย และได้มาตรฐาน ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร ช่วงหนึ่งสูงไม่เกิน 3 เมตร ลูกตั้งสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร (แนวตั้งในแต่ละขั้น) ลูกนอนเมื่อหักส่วนที่ขั้นบันไดเหลื่อมกันออกแล้วเหลือความกว้างไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร และต้องมีพื้นหน้าบันไดมีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได

บันไดแบบไหน ? ขนาดเท่าไรจึงเดินสบาย ?

สำหรับการพิจารณากำหนดขนาดลูกตั้งลูกนอนภายในบ้าน (ขนาดบันได) สถาปนิกจะคำนวณจากขนาดพื้นที่สำหรับสร้างบันได ระดับความสูงระหว่างชั้น และวัสดุบันไดเพื่อหาขนาดลูกตั้งลูกนอนตามสมควร

ทั้งนี้เจ้าของบ้านควรบอกแก่สถาปนิกหากมีสมาชิกผู้ใช้งาน โดยเฉพาะหากมีผู้สูงอายุที่เดินลำบาก ควรกำหนดระยะลูกนอนให้กว้างและ ลูกตั้งไม่สูงมาก โดยระยะแนะนำที่เดินสบาย คือ ลูกตั้ง 17-18 เซนติเมตร และ ลูกนอน 27 – 28 เซนติเมตร

ความปลอดถัย ต้องมาก่อนความสวยงาม

นอกจากขนาดที่ได้มาตรฐานแล้ว วัสดุที่ทำบันได ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบสำคัญ เช่น บันไดไม้อัดจากยางพาราซึ่งมีความทนทานเป็นจุดเด่น และบันไดที่ปลอดภัยไม่เพียงแค่มีวัสดุดีเพียงอย่างเดียว

การนำเทคนิกอย่างการเซาะร่องจมูกบันได ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะจะช่วยป้องกันอุบัติเหตุลื่นตกบันไดได้เป็นอย่างดี ามทนทานเป็นจุดเด่น

บันไดจะสวยหรือไม่ ก็ไม่สำคัญเท่าการใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย และปลอดภัย

More
articles