ทายซิ คนเหล่านี้อยู่ Gen ไหน ? ใน 6 เจเนอเรชั่น

Date

มาทำความรู้จักกับกลุ่มคนใน 6 เจเนอเรชั่น พร้อมลักษณะพฤติกรรมที่แตกต่าง และไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย เพื่อความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

Builder เป็นคนที่อายุ 73 ปีขึ้นไป

มีลักษณะนิสัยที่มองว่างานคือชีวิต ต้องการมีบ้าน มีที่อยู่เป็นของตัวเอง และความมั่นคง เทคโนโลยีแห่งยุคคือ รถยนต์และเครื่องบิน

Baby Boomer หรือ Gen-B เป็นคนที่อายุ 55-72 ปี

มีลักษณะนิสัยที่เคร่งครัดเรื่องขนบธรรมเนียม เป็นคนจริงจัง มีแบบแผน เคารพกฎเกณฑ์ มีความอดทน ทุ่มเทกับการงาน เพื่อสร้างเนื้อสร้างตัว และต้องการมีสุขภาพและสภาพการเงินที่ดี เทคโนโลยีแห่งยุคคือ ตลับเทป โทรทัศน์และทรานซิสเตอร์

Gen-X เป็นคนที่อายุ 40-54 ปี

มีลักษณะนิสัยที่ต้องการแสวงหาอำนาจ มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง ชอบเรียนรู้ ชอบหาประสบการณ์ใหม่ๆ พร้อมที่จะรับฟังข้อติติง เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบาย เทคโนโลยีแห่งยุคคือ Walkman และ PC

Gen-Y เป็นคนที่อายุ 25-39 ปี

มีลักษณะนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เปิดกว้างทางด้านความคิด มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก ไม่หวั่นกับคำวิจารณ์ ชอบความสะดวกสบาย รักอิสระ ไม่ชอบการวางเงื่อนไข และเชื่อในศักยภาพของตนเอง เทคโนโลยีแห่งยุคคือ Internet Email iPod

Gen-Z เป็นคนที่อายุ 10-24 ปี

เป็นเด็กรุ่นใหม่ทีเกิดมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกรอบด้าน มีทางเลือกเยอะ ทำให้ได้เริ่มเรียนรู้เร็วกว่ารุ่นอื่นๆ มีความมั่นใจ ชอบคิดนอกกรอบ ความท้าทาย และสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ เทคโนโลยีแห่งยุคคือ Google Facebook Twitter

Alpha เป็นคนที่อายุ 1-9 ปี

เป็นเด็กรุ่นใหม่ ที่สัมผัสเทคโนโลยีตั้งแต่เกิด อยู่กับสังคมทุนนิยม มีแนวโน้มเป็นคนวัตถุนิยม คุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลง เบื่อง่าย จึงมองหาสูตรสำเร็จที่จะทำให้ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย เทคโนโลยีแห่งยุคคือ AI VR,AR

More
articles