คุณภาพชีวิตเพื่อลูกรัก กับ มุมเรียน เล่น เสริมพัฒนาการ

Date

จินตนาการเป็นสิ่งไม่มีที่สิ้นสุด “บ้าน” คือ พื้นที่ที่ให้ลูกได้เสริมสร้างจิตนาการ ของเล่นช่วยให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสด้านต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน ช่วยกระตุ้นความสนใจ ความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก ให้โอกาสเด็กได้แสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเองอย่างอิสระในการเล่น สำหรับคุณพ่อคุณแม่ เราสามารถปรับเปลี่ยนมุมใดมุมหนึ่งในบ้าน จัดเป็นพื้นที่การเรียนรู้ให้เด็กอย่างชัดเจน เพื่อให้เด็กได้รู้จักเล่นฝึกสมาธิและความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเป็นมุมการเรียนรู้เสริมสร้างจินตนาการ หรือจะใช้เป็นมุมทำการบ้านก็ได้เช่นกัน นอกจากนี้ พื้นที่ส่วนกลางอย่างห้อง Kids Room ก็เป็นอีกมุมหนึ่งเพื่อให้พ่อ แม่ ลูก ได้สร้างวิถีชีวิตร่วมกัน ดังนั้น บ้านจึงกลายเป็นสนามเด็กเล่นที่สนุกสนานของทั้งครอบครัวเลยล่ะ

More
articles