‘กระจกเขียวตัดแสง’ ตัวช่วยรับมือปัญหาบ้านร้อน

Date

กระจกตัดแสง ถือเป็นหนึ่งในวัสดุสำคัญของบ้านของบริทาเนีย ซึ่งเป็นกระจกที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยสีที่เมืองไทยนิยมใช้กันคือ สีเขียว โดยสีของกระจกที่เห็นนั้น เกิดจากการเติมออกไซด์ของโลหะ เช่น เหล็ก โคบอลต์ หรือซีลีเนียมลงในส่วนผสมของเนื้อกระจก จึงช่วยลดพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่จะผ่านเข้ามา ด้วยคุณสมบัติที่สามารถดูดกลืนพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ (รังสีคลื่นสั้น) ที่ส่องมากระทบชั้นผิวกระจกได้ประมาณร้อยละ 40-50 ซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหาความร้อนภายในบ้านได้ จึงมีส่วนช่วยในการลดภาระการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศลง นอกจากนี้ ยังทำให้บรรยากาศภายในมีความสว่างที่พอดี มีความปลอดโปร่ง ยังช่วยลดความจ้าของแสงที่ส่องผ่านเข้ามา ทำให้ได้แสงที่นุ่มนวลสบายตาขึ้นนั่นเองครับ

More
articles